Sau khi miền nam Việt Nam bị cộng sản bắc việt cưỡng chiếm, hơn 2 triệu người Việt đã tìm mọi cách vượt biên lánh nạn cộng sản. Hàng trăm ngàn người đã chết trước khi họ đến bến bờ tự do. Bốn mươi năm sau, “VIETNAMERICA” theo chân võ sư Hòa Tiến Nguyễn trở về Đông Nam Á để tìm kiếm mồ mả của vợ và hai con mình. Vượt biên trên một chiếc thuyền với 75 người, ông Hòa là người duy nhất sống sót. Trong sự trở lại của mình, ông và một nhóm người sống sót muốn tiềm hiểu lý do ra đi của hàng triệu người Việt.

Thời gian: Thứ bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018 lúc 16 giờ
Địa điểm: Hasle Kirke Sognegård. Viborgvej 158 – 8210 Aarhus V.