Quí vị phụ huynh có thể lấy mẫu ghi danh điền trước tại nhà và đưa thầy cô giáo khi dẫn các em đến ghi danh.

Phiếu ghi danh