Nhóm Bóng Chuyền sinh hoạt một tuần hai lần:

– Mỗi thứ ba từ 21:00 – 23:00 giờ. Nhưng thường anh chị em đến sớm 15-30 phút để dựng lưới và làm nóng.

– Mỗi thứ sáu từ 16:00 – 18:00 giờ.

Những video clip dưới đây được ghi lại trong thời gian tập dợt:

 

những link khác: