Nhóm Bóng Chuyền sinh hoạt một tuần hai lần:

– Mỗi thứ ba từ 21:00 – 23:00 giờ. Nhưng thường anh chị em đến sớm 15-30 phút để dựng lưới và làm nóng.

– Mỗi thứ sáu từ 16:00 – 18:00 giờ.

Thời gian gần đây nhờ có Phú Quốc hướng dẫn cho một số các anh chị em, nên chơi cũng bài bản hơn.

 

Những video clip dưới đây được ghi lại trong thời gian tập dợt:

 

những link khác: