Cọp là một giống thú rất mạnh. Thường sống một mình, không sống trong một bầy như sư tử. Mặc dù ngồi cao trên lưng voi, nhưng chưa chắc bảo đảm không bị cọp tấn công. Coi đoạn phim sau […] ↓ Đọc thêm…