Netflix, một dịch vụ mướn phim qua mạng, xuất xứ từ Mỹ, đến Đan Mạch gần hai tháng nay. Ngày nay nhu cầu phim ảnh nhạc, cần phải nhanh, bền và sẵn. Chưa kể là chất lượng phải khá nữa. […] ↓ Đọc thêm…