TDC đáp trả trong sự cạnh tranh phim online với Netflix bằng sản phẩm YouBio. YouBio hiện tại cho miễn phí đến ngày 1/2/2013. Sau đó với giá 99 dkr/tháng. Dịch vụ này tương đối cũng có nhiều phim, nhưng […] ↓ Đọc thêm…