Sau khi miền nam Việt Nam bị cộng sản bắc việt cưỡng chiếm, hơn 2 triệu người Việt đã tìm mọi cách vượt biên lánh nạn cộng sản. Hàng trăm ngàn người đã chết trước khi họ đến bến bờ […] ↓ Đọc thêm…