Hội Văn Hóa Công Giáo Århus xin được chia buồn cùng gia đình anh chị Phạm Thế Mạnh đã mất đi người cha, người ông. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ về hưởng tôn nhan Ngài.