Lễ an táng sẽ được cử hành tại Vestre Kirkegård lúc 9:30 giờ, thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2012. Bản đổ chỉ dẫn nghĩa trang Vestre Kirkegård, Hasle, 8210 Århus, Danmark